O projekcie

Jeden obraz wart jest więcej od tysiąca słów – mówi przysłowie. A co się stanie, jeśli obraz połączymy ze słowami? Siła wyrazu takiej formy prezentacji obrazu będzie jeszcze większa!

Klucze do obrazów to zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, gesty postaci, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki. Filmy pozwalają nakierować uwagę uczniów na najważniejsze elementy dzieła, a interesujący i rzeczowy opis czytany przez lektora sprawia, że nieme dotąd obrazy zaczynają przemawiać do wyobraźni.

Oprócz dzieł sztuki malarskiej w serwisie kluczedoobrazow.gwo.pl będą się pojawiać także „obrazy” rzeźb oraz architektury – jako równoprawne dzieła sztuki, które warto przybliżyć uczniom, kierując na nie ich wzrok i zajmując uwagę opisem i interpretacją.

Filmy można wykorzystywać do pracy na lekcji lub w domu – do przygotowywania materiałów do zajęć.

Zobacz przykładowe filmy

Wojciech Weiss, Melancholik

Johan Christian Clausen Dahl, Poranek po nocnej burzy

Albert Bierstadt, Burza w Górach Skalistych